More

  Vinski kviz: pravila nagradnog natječaja

  Kategorije:

  iVino, Tina Ujevića 43a, Samobor 10430, oib: 55606652342 (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

  Zagreb, 30. kolovoza 2023. godine

  PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
  pod nazivom
  „Vinski kviz“

  1. Predmet Pravila
   Obrt iVino organizira nagradni natječaj pod nazivom „Vinski kviz“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba usluga Vinskog kluba.
  2. Nagradni natječaj
   2.1. Nagradni natječaj organizira se na portalu vinskiklub.hr u razdoblju od 1.9.2023. od 12 sati do 31.3.2024. godine do 23:59 sati.

   2.2. Sudionici mogu biti svi čitatelji portala koji stalno ili povremeno žive u Hrvatskoj, odnosno imaju u Hrvatskoj adresu.

   2.3. Kviz će biti organiziran u dvotjednom ritmu, odnosno svaka dva tjedna bit će novi krug kviza s novim nagradama i sudionicima. Svake druge srijede do kraja 2023. godine će portal vinskiklub.hr objavljivati 10 pitanja vezanih uz vinske teme. Prvih devet pitanja imat će ponuđena tri odgovora među kojima sudionik kviza odabire jedan. Deseto pitanje tražit će od sudionika da objasni odgovor na deveto pitanje u najviše 30 riječi. Pobjednik kviza bit će sudionik koji odgovori na najviše (od 9) pitanja točno. Ukoliko je više sudionika odgovorilo na prvih 9 pitanja točno, žiri će odlučiti na temelju desetog (deskriptivnog) pitanja tko je najbolje obrazložio svoj odgovor. Ukoliko je više sudionika točno odgovorilo na prvih 9 pitanja i jednako kvalitetno obrazložilo svoj odgovor na deveto pitanje, tj. odgovorilo na deseto pitanje, portal vinskiklub.hr će nagraditi više od jednog sudionika. Sudionici će moći sudjelovati u kvizu tjedan dana – do sljedeće srijede, kada će portal vinskiklub.hr objavit će točne odgovore na devet pitanja. U nedjelju, 11 dana nakon početka kviza, portal vinskiklub.hr objavit će pobjednika ili pobjednike.U srijedu, dva tjedna nakon početka tog kruga kviza te tri dana nakon objave pobjednika kviza, portal vinskiklub.hr objavit će novi kviz.

   2.4. Ime i prezime dobitnika nagrade po izboru žirija bit će objavljena na web portalu vinskiklub.hr i FB stranici portala.

   2.5. Nagradni fond za svaki krug kviza bit će objavljen zajedno s pitanjima iz tog kruga.

   Pobjednik igre znanja osvaja dar portala vinskiklub.hr. To mogu biti ulaznice za Školu vina Bakhova sina ili vinske prezentacije u organizaciji portala vinskiklub.hr, vinski darovi (butelje, čaše, pribor, knjige…) ili nešto i ostalo vezano uz vino prema izboru žirija.

   2.6. Žiri, koji će odlučivati o pobjedniku ukoliko je više sudionika točno odgovorilo na svih 9 pitanja, čine osnivači portala vinskiklub.hr. To su: Davor Huić, Tomo Jakopović i Ivo Kozarčanin.

  3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju
   3.1. Sudionici mogu biti svi čitatelji portala koji stalno ili povremeno žive u Hrvatskoj, odnosno imaju u Hrvatskoj adresu.3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u više od jednog kruga kviza te riješiti kviz pojedinog kruga više puta.Ukoliko sudionik riješi kviz više od jednog puta, isključivo prvi rezultati će biti uključeni u nagradni natječaj s mogućnošću dobitka nagrade, tj. za svaki riješeni kviz pod istim imenom (ime, prezime i e-mail adresa) vrijedit će samo prvo rješavanje.
   3.3. Sudionici su obvezni ostaviti svoje podatke (ime i prezime, broj mobitela te e-mail adresu) kako bi ih mogli kontaktirati u slučaju da osvoje nagradu. U slučaju da sudionik ne ostave svoje podatke, automatski će biti diskvalificiran iz nagradnog natječaja te ne može dobiti nagradu.

   3.4. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

  4. Preuzimanje nagrade
   4.1. Dobitnici nagrada bit će objavljeni u članku na portalu vinskiklub.hr.4.2. Dobitnici nagrada koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila bit će obavješteni putem maila ili telefonski. Dobitnik će po zaprimanju obavijesti biti obaviješten o terminu i načinu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu koju je dobitnik nagrade dostavio Priređivaču.4.3. Ukoliko dobitnik ne dostavi sve potrebne podatke u roku od 14 dana gubi pravo na nagradu.
   4.4. Dobitnik pristaje da se njegovo ime, prezime i odgovori iz kviza objavljuju u sklopu objava o natječaju.

   4.5. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

  5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima
   5.1. Podatke iz točke 4.1. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke, bez prava na bilo kakvu naknadu.5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka. Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:
   – Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je obrt iVino
   – U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.
   – Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;
   – Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;
   – Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.
   5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga obrta iVino i s njime povezanih društava.

   5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: iVino, Tina Ujevića 43, 10430 Samobor.

   Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.
   Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

  6. Troškovi
   6.1. U trenutku preuzimanja nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.
  7. Posebne situacije
   7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.
  8. Rješavanje sporova
   8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.
  9. Stupanje na snagu
   9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu vinskiklub.hr dana 1.9..2023. godine.9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

  Obrt iVino, Tina Ujevića 32, Samobor 10430

  Odgovorna osoba: Ivo Kozarčanin

  Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte sve novosti iz vinskog svijeta.
  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Pratite nas

  Najnovije

  POVEZANI ČLANCI

  Badelov pjenušac Epoha osvojio zlato na Concoursu Mondialu na...

  Više od 900 pjenušavih vina iz cijeloga svijeta stiglo je na ocjenjivanje Concours Mondial de Bruxelles u...

  ‘I’ kao Italija i izborna berba

  Italija je 2023. bila drugi najveći proizvođač vina na svijetu s 38,3 milijuna hektolitara iza Francuske (48...

  Rizling konačno kupuju, kaže Velimir Korak. Naravno, kad je...

  Odležao je u drvenim bačvama Rizling Laškovec 2023. plešivičke vinarije Korak. Smirenog je sortnog mirisa, nježnog okusa...

  Nedjeljni vinski haiku! Vino

  Sunce prži do srži. Samo nas vino živima drži! Nedjeljni (vin)haiku 51

  Karakteran i jako fin Cabernet sauvignon vinarije Bolfan Vinski...

  Hrvatsko Zagorje možda nije idealno vinorodno područje za bordoške crne sorte, ali u vinariji Bolfan Vinski Vrh...

  Prema Google recenzijama najljepši vinograd u Europi ima vinarija...

  Čak tri od deset najljepših europskih vinograda su u Hrvatskoj, prema istraživanju međunarodne trajektne kompanije DFDS temeljenom...